Poslovno savjetovanje, Savjetovanje u poslovanju, Računovodstvo, Računovodstvene usluge, Forenzično računovodstvo, Forenzičko računovodstvo, Knjigovodstvo, Knjigovodstvene usluge, Transferne cijene, Revizija, Računovodstvene usluge, Hrvatska, Revizija, usluge revizije, Due Diligence, revizija financijskih izvještaja, porezno savjetovanje, računovodstveno savjetovanje, organizacijsko savjetovanje, primjena ZTD
O nama Naš tim Misija i vizija Partneri HLB International Kontakt Arhiva
Novosti iz HLB-a
Poslovno savjetovanje, Savjetovanje u poslovanju, Računovodstvo, Računovodstvene usluge, Forenzično računovodstvo, Forenzičko računovodstvo, Knjigovodstvo, Knjigovodstvene usluge, Transferne cijene, Revizija, Računovodstvene usluge, Hrvatska, Revizija, usluge revizije, Due Diligence, revizija financijskih izvještaja, porezno savjetovanje, računovodstveno savjetovanje, organizacijsko savjetovanje, primjena ZTD "AKTUALNO: Preuzmite Izvješće o transparentnosti u PDF obliku"
Poslovno savjetovanje, Savjetovanje u poslovanju, Računovodstvo, Računovodstvene usluge, Forenzično računovodstvo, Forenzičko računovodstvo, Knjigovodstvo, Knjigovodstvene usluge, Transferne cijene, Revizija, Računovodstvene usluge, Hrvatska, Revizija, usluge revizije, Due Diligence, revizija financijskih izvještaja, porezno savjetovanje, računovodstveno savjetovanje, organizacijsko savjetovanje, primjena ZTD
Poslovno savjetovanje, Savjetovanje u poslovanju, Računovodstvo, Računovodstvene usluge, Forenzično računovodstvo, Forenzičko računovodstvo, Knjigovodstvo, Knjigovodstvene usluge, Transferne cijene, Revizija, Računovodstvene usluge, Hrvatska, Revizija, usluge revizije, Due Diligence, revizija financijskih izvještaja, porezno savjetovanje, računovodstveno savjetovanje, organizacijsko savjetovanje, primjena ZTD "AKTUALNO: Preuzmite Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima u PDF obliku"
Poslovno savjetovanje, Savjetovanje u poslovanju, Računovodstvo, Računovodstvene usluge, Forenzično računovodstvo, Forenzičko računovodstvo, Knjigovodstvo, Knjigovodstvene usluge, Transferne cijene, Revizija, Računovodstvene usluge, Hrvatska, Revizija, usluge revizije, Due Diligence, revizija financijskih izvještaja, porezno savjetovanje, računovodstveno savjetovanje, organizacijsko savjetovanje, primjena ZTD
Poslovno savjetovanje, Savjetovanje u poslovanju, Računovodstvo, Računovodstvene usluge, Forenzično računovodstvo, Forenzičko računovodstvo, Knjigovodstvo, Knjigovodstvene usluge, Transferne cijene, Revizija, Računovodstvene usluge, Hrvatska, Revizija, usluge revizije, Due Diligence, revizija financijskih izvještaja, porezno savjetovanje, računovodstveno savjetovanje, organizacijsko savjetovanje, primjena ZTD, Izmjene Zakona o porezu na dobit "AKTUALNO: Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. više..."


 
Poslovno savjetovanje

Danas su u svakoj organizaciji najvažniji resursi znanje i informacija. Naime, resursi kao što su kapital i rad u efikasnom djelovanju svih organizacija (poduzeća, ustanove, državna administracija…) ovise o znanju i informacijama i bez njih postaju beskorisnima. Poslovno savjetovanje je neophodno kod trgovačkih društava jer su statusne promjene uobičajene u njihovom redovnom poslovanju, bilo da se radi o povećanju kaptala reinvestiranjem dobiti, unosom prava u kapital, podjeli, osnivanju ili pripajanju. Poslovno savjetovanje uključuje i porezno savjetovanje. Tržište pružanja usluga savjetovanja iznimno je razvijeno, a prihvaćaju ga poduzetnici i menadžeri u razvijenim ekonomijama jer ono pruža stručno znanje i informacije za tržišno usmjerene organizacijske cjeline. Ponuda naših usluga uključuje usluge poslovnog savjetovanja za područja koja se tiču mikrorganizacijskih struktura, posebice društava kapitala, u skladu sa Zakonom o reviziji. Treba posebno naglasiti da angažman revizijske tvrtke kod Zakonom propisane revizije financijskih Izvještaja isključuje sve druge dodatne poslove kod istog klijenta, a koji na bilo koji način mogu utjecati na revizorovu neovisnost (Zakon o reviziji).

Porezno savjetovanje

Porezno savjetovanje je pružanje usluga savjetovanja vezano uz primjenu propisa, prvenstveno Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Općeg poreznog zakona i druge propise koji su vezani uz poreznu problematiku, posebice Zakon o računovodstvu.
Porezni savjeti se obično daju ukoliko je klijent  suočen s problemom koji ne zna riješiti ili ukoliko mu je utvrđen prekršaj u slučaju poreznog nadzora.
Da bi se razlikovali od klasičnih poreznih savjetnika, klijentima nudimo i paket uslugu poreznog savjetovanja kroz poreznu kontrolu čime klijent može izbjeći kazne, zatezne kamate i sl. u slučaju poreznog nadzora. Porezno savjetovanje obavljaju ovlašteni revizori koji su ovlašteni i za davanje poreznih savjeta.

Transferne cijene

Istraživanja pokazuju da multinacionalne kompanije smatraju transferne cijene najvažnijim poreznim izazovom s kojim će se njihove tvrtke suočiti u sljedećih nekoliko godina.
Današnja globalna ekonomija otvara velike mogućnosti za poslovanje u cijelom svijetu, ali kako sve više dobara i usluga, materijalnih i nematerijalnih, prelazi međunarodne granice, tvrtke se moraju nositi s rastućim brojem izazova koje postavljaju porezni zakoni. Svaki put kada povezane stranke unutar zemlje(različiti porezni razredi) ili iz različitih zemalja posluju, porezne uprave (u obje zemlje) inzistirati će na tome da većina kompanija gleda na problematiku transfernih cijena kao udovoljavanje zakonima. HLB International, kroz svoje firme članove, može Vam pomoći pretvoriti transferne cijene u stratešku prednost. Služeći se problematikom transfernih cijena kao alatom menadžmenta, HLB mreža može pomoći multinacionalnim kompanijama u pretvaranju transfernih cijena u više od pukog alata za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, pretvarajući Vašu strategiju transfernih cijena u stvarnu kompetitivnu prednost te pomoć u odnosu s raznim poreznim upravama tako da se Vi možete usredotočiti na svoje poslovne ciljeve.

Organizacijsko savjetovanje

Ovo kompleksno područje vezano je uz ustroj i restrukturiranje mikroorganizacija i praktične savjete koje pružaju naši stručnjaci. Organizacijsko savjetovanje vezano je ponajprije uz ustroj informacijskog i kontrolnog sustava, kao i sustav ustroja interne revizije.  Organizacijsko savjetovanje je najkompleksnija usluga u našoj ponudi, pa je, prema zahtjevu klijenta, pružamo samostalno ili u suradnji s našim partnerima.

Računovodstveno savjetovanje

Vezano je uz savjetovanje po pitanju primjene računovodstvenih propisa, ponajviše standarda financijskog izvještavanja. Također može biti vezano i uz savjetovanje vezano za ustroj segmenta računovodstva.

Savjetovanje u primjeni ZTD-a

Osnivanje društva, statusne promjene, ovlasti skupštine, uprave i nadzornog odbora, isplate  dobiti, pokrivanje gubitaka i sve drugo u što niste upućeni, a treba Vam u poslovanju.


 

Poslovno

Osnovni podaci

HLB Inženjerski biro  d.o.o.
Strossmayerova 11, 51000 Rijeka
Republika Hrvatska
MBS: 040066556
MB : 00403334
OIB : 89015118914
Upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci
Temeljni kapital 1.579.200,00 kn upisan u cijelosti

Uprava:
Ana Krivičić, prokurist i Kristina Krivičić Ugrin, član

Kontakt:
Telefon: +385 51 322303
Telefax: +385 51 725377
E-mail: revizija@ibr.hr
www.ibr.hr

Poslovna banka:
Zagrebačka banka d.d.,
Paromlinska 2, 10000 Zagreb
Multivalutni račun:  2360000-1102045916
IBAN HR2023600001102045916

Poslovno savjetovanje, Savjetovanje u poslovanju, Računovodstvo, Računovodstvene usluge, Forenzično računovodstvo, Forenzičko računovodstvo, Knjigovodstvo, Knjigovodstvene usluge, Transferne cijene, Revizija, Računovodstvene usluge, Hrvatska, Revizija, usluge revizije, Due Diligence, revizija financijskih izvještaja, porezno savjetovanje, računovodstveno savjetovanje, organizacijsko savjetovanje, primjena ZTD

Poslovno savjetovanje, Savjetovanje u poslovanju, Računovodstvo, Računovodstvene usluge, Forenzično računovodstvo, Forenzičko računovodstvo, Knjigovodstvo, Knjigovodstvene usluge, Transferne cijene, Revizija, Računovodstvene usluge, Hrvatska, Revizija, usluge revizije, Due Diligence, revizija financijskih izvještaja, porezno savjetovanje, računovodstveno savjetovanje, organizacijsko savjetovanje, primjena ZTD , Zaposlenje