HLB international
O nama Naš tim Misija i vizija Partneri HLB International Kontakt Arhiva
Novosti iz HLB-a
Revizija, Poslovno savjetovanje, Porezi, Transferne cijene, Knjigovodstvo, Audit, Hrvatska, Croatia, usluge revizije, Due Diligence, Predstečajna nagodba, Predstečajne nagodbe, Računovodstvene usluge, Računovodstvo, Revizija poslovanja, Revizija financijskih izvještaja, pripajanja, podjele, preuzimanja, osnivanja, likvidacije, HLB International "AKTUALNO: Preuzmite Izvješće o transparentnosti u PDF obliku"
HLB Inženjerski biro, Revizija, Poslovno savjetovanje, Porezi, Transferne cijene, Knjigovodstvo, Audit, Hrvatska, Croatia, usluge revizije, Due Diligence, Predstečajna nagodba, Predstečajne nagodbe, Računovodstvene usluge, Računovodstvo, Revizija poslovanja, Revizija financijskih izvještaja, pripajanja, podjele, preuzimanja, osnivanja, likvidacije, HLB International
HLB Inženjerski biro, Revizija, Poslovno savjetovanje, Porezi, Transferne cijene, Knjigovodstvo, Audit, Hrvatska, Croatia, usluge revizije, Due Diligence, Predstečajna nagodba, Predstečajne nagodbe, Računovodstvene usluge, Računovodstvo, Revizija poslovanja, Revizija financijskih izvještaja, pripajanja, podjele, preuzimanja, osnivanja, likvidacije, HLB International "AKTUALNO: Preuzmite Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima u PDF obliku"
HLB Inženjerski biro, Revizija, Poslovno savjetovanje, Porezi, Transferne cijene, Knjigovodstvo, Audit, Hrvatska, Croatia, usluge revizije, Due Diligence, Predstečajna nagodba, Predstečajne nagodbe, Računovodstvene usluge, Računovodstvo, Revizija poslovanja, Revizija financijskih izvještaja, pripajanja, podjele, preuzimanja, osnivanja, likvidacije, HLB International
Izmjene Zakona o porezu na dobit "AKTUALNO: Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. više..."


 
Reference

Pogledajte listu korisnika naših usluga

Korisnici usluga Vrsta usluge Sektor/kotacija
Autotrans d.o.o. Rijeka Revizijske usluge Transportne usluge
Autotrolej d.o.o. Rijeka Revizijske usluge Transportne usluge
Aquasource d.o.o. Revizijske usluge Trgovina
Brodogradilište Cres d.d. Revizijske usluge Remontna brodogradnja
Brodograđevna industrija 3. Maj d.d. Revizija i Due dilligence Brodograđevna industrija/ZSE kotacija
Candy Hoover Zagreb d.o.o. Revizijske usluge Trgovina
Decora Croatia d.o.o. Revizijske usluge Trgovina
E.K. Elektroagregati Končar d.o.o. Revizijske usluge Proizvodnja
Elektro-voda d.o.o. Revizijske usluge Građevinska ind.
Geodetski Zavod Slovenije Kontrola utroška Za potrebe EC
Glas Slavonije d.d. Due diligence Mediji/nakladništvo
Grad Mali Lošinj Kontrola MF poslovanja Komunalno društvo
Grad Otočac Kontrola utroška Za potrebe EC
Grand Hotel Adriatic d.d. Savjetodavne usluge Turizam
Hermes d.o.o. Revizijske usluge Trgovina
Hypo Leasing Steiermark d.o.o. Revizijske usluge Leasing društvo
Industrijska zona d.o.o. Revizijske usluge Gospodarenje nekretninama
Inelteh Revizijske usluge Proizvodnja opreme
Istarska Ciglana d.d. Revizijske usluge Proizvodnja i prodaja građ.mat.
Istra Aluminij d.o.o. Revizijske usluge Trgovina
Jadran Hoteli d.d. Revizijske usluge Turizam/ ZSE kotacija
Jadranka d.d. Revizijske usluge Usluge/ ZSE kotacija
Jadranka hoteli d.o.o. Revizijske usluge Turizam
Jadranka trgovina d.o.o. Revizijske usluge Trgovina
Jadranka kampovi d.o.o. Revizijske usluge Turizam
Jadranska vrata d.d. Revizijske usluge Lučka djelatnost
Jadroagent  d.d. Revizijske usluge Agencijske usluge/ ZSE kotacija
Kamp Slatina d.o.o. Revizijske usluge Turizam
Općina Klana Kontrola Lokalna samouprava
Kvarner osiguranje d.d. Revizijske usluge Osiguranje
Luka Rijeka d.d. Revizija, Due diligence Lučke usluge/ ZSE kotacija
Luka Šibenik d.o.o. Revizijske usluge Lučka djelatnost
Lumik d.d. Revizijske usluge Tekstilna industrija
Mick d.o.o. Revizijske usluge Trgovina
Micoperi d.o.o. Revizijske usluge Graditeljstvo
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Revizija projekta Za potrebe Svjetske banke
MSC Croatia d.o.o. Revizijske usluge Agencijske usluge
Novi List d.d. Revizijske usluge Nakladništvo/mediji
Orada trade d.o.o. Revizijske usluge Trgovina
PIK Rijeka d.d. Revizijske usluge Prehrambena industrija/ ZSE kotacija
Puris d.d. Due diligence Prehrambena industrija
RVRM d.d. Revizijske usluge Usluge
Sincro d.o.o. Revizijske usluge Proizvodnja strojeva
Sunce osiguranje d.d. Revizijske usluge Osiguranje/ ZSE kotacija
Šotovento d.o.o. Revizijske usluge Trgovina
Termag d.o.o. Revizijske usluge Trgovina i proizvodnja
Triglav osiguranje d.d. Revizijske usluge Osiguranje
Tržnice Rijeka d.d. Revizijske usluge Usluge
Ured za državnu upravu Revizija projekta Za potrebe Svjetske banke
Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. Revizijske usluge Komunalne usluge
Zanatservis d.o.o. Revizijske usluge Trgovina
Županija Primorsko-Goranska Usluge kontrole Državna uprava
i brojni drugi korisnici s područja revizijskih i računovodstvenih usluga, poreznog i poslovnog savjetovanja i ostalih srodnih usluga.

Osnovni podaci

HLB Inženjerski biro  d.o.o.
Strossmayerova 11, 51000 Rijeka
Republika Hrvatska
MBS: 040066556
MB : 00403334
OIB : 89015118914
Upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci
Temeljni kapital 1.579.200,00 kn upisan u cijelosti

Uprava:
Ana Krivičić, prokurist i Kristina Krivičić Ugrin, član

Kontakt:
Telefon: +385 51 322303
Telefax: +385 51 725377
E-mail: revizija@ibr.hr
www.ibr.hr

Poslovna banka:
Zagrebačka banka d.d.,
Paromlinska 2, 10000 Zagreb
Multivalutni račun:  2360000-1102045916
IBAN HR2023600001102045916Zaposlenje