Revizija, Revizija po narudžbi, Zakonska Revizija, Revizija po zakonu o trgovačkim društvima,   Poslovno savjetovanje, Forenzično računovodstvo, Forenzičko računovodstvo, Porezi, Transferne cijene, Knjigovodstvo, Audit, Hrvatska, Croatia, usluge revizije, Due Diligence, Predstečajna nagodba, Predstečajne nagodbe, Računovodstvene usluge, Računovodstvo, Revizija poslovanja, Revizija financijskih izvještaja, pripajanja, podjele, preuzimanja, osnivanja, likvidacije
O nama Naš tim Misija i vizija Partneri HLB International Kontakt Arhiva
Novosti iz HLB-a
Revizija, Revizija po narudžbi, Zakonska Revizija, Revizija po zakonu o trgovačkim društvima,   Poslovno savjetovanje, Forenzično računovodstvo, Forenzičko računovodstvo, Porezi, Transferne cijene, Knjigovodstvo, Audit, Hrvatska, Croatia, usluge revizije, Due Diligence, Predstečajna nagodba, Predstečajne nagodbe, Računovodstvene usluge, Računovodstvo, Revizija poslovanja, Revizija financijskih izvještaja, pripajanja, podjele, preuzimanja, osnivanja, likvidacije, HLB International "AKTUALNO: Preuzmite Izvješće o transparentnosti u PDF obliku"
Revizija, Revizija po narudžbi, Zakonska Revizija, Revizija po zakonu o trgovačkim društvima,   Poslovno savjetovanje, Forenzično računovodstvo, Forenzičko računovodstvo, Porezi, Transferne cijene, Knjigovodstvo, Audit, Hrvatska, Croatia, usluge revizije, Due Diligence, Predstečajna nagodba, Predstečajne nagodbe, Računovodstvene usluge, Računovodstvo, Revizija poslovanja, Revizija financijskih izvještaja, pripajanja, podjele, preuzimanja, osnivanja, likvidacije
Revizija, Revizija po narudžbi, Zakonska Revizija, Revizija po zakonu o trgovačkim društvima,   Poslovno savjetovanje, Forenzično računovodstvo, Forenzičko računovodstvo, Porezi, Transferne cijene, Knjigovodstvo, Audit, Hrvatska, Croatia, usluge revizije, Due Diligence, Predstečajna nagodba, Predstečajne nagodbe, Računovodstvene usluge, Računovodstvo, Revizija poslovanja, Revizija financijskih izvještaja, pripajanja, podjele, preuzimanja, osnivanja, likvidacije "AKTUALNO: Preuzmite Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima u PDF obliku"
Revizija, Hrvatska, usluge revizije, Due Diligence, Računovodstvene usluge, Revizija poslovanja, Revizija financijskih izvještaja, pripajanja, podjele, preuzimanja, osnivanja, likvidacije , HLB International
Izmjene Zakona o porezu na dobit "AKTUALNO: Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. više..."


 
Revizija - Usluge

Revizija je vrlo značajan čimbenik u uvjetima razvijenog tržišnog gospodarstva. Vlasnici kapitala zainteresirani su za to da neovisni stručnjaci ocijene realnost i objektivnost financijskih izvještaja Društva u kojem su vlasnici, ali poseban interes za reviziju postoji i kod menadžmenta, zaposlenika, državnih institucija, banaka i dr. Zato reviziju naručuju i subjekti koji po zakonu nisu obveznici revizije - savjesni vlasnici, poduzetnici i menadžeri manjih društava; transparentne neprofitne organizacije, te proračunski korisnici. Naša organizacija usmjerena je na pružanje sljedećih vrsta revizije:

Zakonska revizija

Zakonska revizija financijskih izvještaja je danas u Republici Hrvatskoj propisana Zakonom o reviziji. Revizija je postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika. Revizija obuhvaća i ispitivanje i ocjenu poslovanja, organiziranosti poslovnih funkcija, načina donošenja poslovnih odluka i funkcioniranja informacijskog sustava. Korist od te revizije imaju vlasnici, menadžeri i djelatnici korisnika revizijskih usluga, a indirektno ulagači i država.

Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima

Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima: revizije osnivanja, revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, revizije pripajanja i spajanja trgovačkih društava i revizije podjela. Korisnici tih revizija su poduzetnici koji trebaju obaviti navedene statusne promjene. 

Revizije po narudžbi

Revizije po narudžbi – revizije za posebne namjene (revizije dijelova poduzeća, revizije poslovanja, uvid u poslovanje i dr.). Revizije po narudžbi naručuju se za izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima ili segmentima. Uglavnom se rade za potrebe kupnje i prodaje udjela i dionica, po zahtjevima vlasnika radi kontrole menadžmenta, za potrebe menadžmenta radi kontrole svojih djelatnika a u vezi sa svojom odgovornošću za njihov rad, za potrebe banaka i drugih financijskih institucija. U revizije po narudžbi spadaju i revizije za projekte financirane iz sredstava World bank, EC i sl.

Posebne revizije i kontrole

Posebne revizije i kontrole su posebni postupci koji se provode kod subjekta, obično na zahtjev vlasnika, menadžmenta ili investitora - kreditora. Ti postupci uglavnom za cilj imaju provjeru postupanja unutar subjekta, kvalitetu njegove organizacije , upravljanja, djelovanja zaposleika i dr.

Članovi HLB mreže firmi pružaju usluge revizije širokoj bazi klijenata po cijelom svijetu. Iskustvo revizijskih timova, pokriva mnoge gospodarske grane, javni sektor, neprofitne i uslužne sektore te im omogućuje fokusiranje na ključna područja rizika, adekvatnost internih kontrola te mogućih područja prijevare.

Osnovni podaci

HLB Inženjerski biro  d.o.o.
Strossmayerova 11, 51000 Rijeka
Republika Hrvatska
MBS: 040066556
MB : 00403334
OIB : 89015118914
Upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci
Temeljni kapital 1.579.200,00 kn upisan u cijelosti

Uprava:
Ana Krivičić, prokurist i Kristina Krivičić Ugrin, član

Kontakt:
Telefon: +385 51 322303
Telefax: +385 51 725377
E-mail: revizija@ibr.hr
www.ibr.hr

Poslovna banka:
Zagrebačka banka d.d.,
Paromlinska 2, 10000 Zagreb
Multivalutni račun:  2360000-1102045916
IBAN HR2023600001102045916Zaposlenje