Dijana Begonja Čebuhar

Senior u reviziji

Dijana Begonja Čebuhar se nakon završenog diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci i magisterija na studiju Forenzičnog računovodstva u Splitu zaposlila u HLB Inženjerskom birou kao pripravnica. Učeći od iskusnih kolega ubrzo postaje samostalna u obavljanju poslova, a danas, kao senior u reviziji, kao svoja područja poslovnog interesa ističe reviziju financijskih izvještaja trgovačkih društava te due dilligence i clean start angažmane. Kvalitetni međuljudski odnosi, kako sa kolegama tako i sa klijentima, profesionalnost, korektnost i konstantno usavršavanje jesu uvjeti čije ispunjenje smatra neizostavnim u svom poslovnom napretku. Posebna motivacija u radu joj je sredina koja napreduje, a kao najvažniju vrijednost u životu uvijek ističe svoju obitelj.

x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
hr
en_US hr