Financijski sektor

Prilagođen pristup neograničenom rastu

Iako je ostvaren snažan ciklički oporavak vodećih ekonomija, a globalni financijski sustav nastavio je s povećavanjem otpornosti, potencijalni rizici za financijsku stabilnost i dalje postoje. Monetarna je politika u posljednjim godinama biti izrazito ekspanzivna i tako je podržala daljnji oporavak gospodarske aktivnosti. To je rezultiralo dosad najvišom zabilježenom razinom slobodnih novčanih sredstava banaka. Osim toga, kamatne stope banaka dodatno su se smanjile, dok se kreditna aktivnost banaka prema poduzećima i stanovništvu nastavila povećavati, a nastavio se i pad kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa na zaduživanje države. Unatoč pozitivnim trendovimarazduživanja države i povećanja kreditne aktivnosti privatnog sektora koji bi se trebali nastaviti, nepovoljna uzajamna povezanost financijskog sustava i središnje države još je prisutna. Visoka koncentracija izloženosti banaka,visoka razina koncentracije samog sektora, ali i njezin nepovoljan trend, čine značajne strukturne ranjivosti bankarskog sektora.

Stručnjaci HLB Inženjerskog biroa za financijski sektor svjesni su da potencijalni problemi s likvidnošću mogu dovesti do drastičnog smanjenja kreditne aktivnosti banaka zbog nedostatka vlastite likvidnosti te tako utjecati na pogoršanje ekonomske situacije u društvu. Zbog toga identificiraju rizike kojima ste izloženi, nude pomoć u pronalascima najboljih rješenja za ostvarivanje rezultata, a sve u cilju obavljanja učinkovitijeg poslovanja.

x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
hr
en_US hr