Izrada izvještaja

Financijsko izvještavanje radi se za potrebe vlasnika i institucionalne potrebe. Vrlo je kompleksno, a regulatorni propisi su podložni stalnim promjenama, pa je potrebno mnogo ulaganja da bi se sastavili točni i svrhoviti financijski izvještaji.

Izrada financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja

Financijski izvještaji sastavljaju se na bazi povijesnih informacija, a temelje na knjigovodstvenim podacima. Mnoge veće organizacije, a često i manje, se oslanjaju na vlastito računovodstvo ili knjigovodstvene servise čime su uskraćene za kvalitetnu uslugu ili su prisiljene zapošljavati stručnjake samo za to područje što im uvećava troškove. U razvijenim gospodarstvima uobičajeno je za takve organizacije da unajmljuju stručnjake kako bi kvalitetno i ekonomično izvršili uslugu izrade određenog financijskog izvještaja. Mi smo takvi stručnjaci.
Napomena: Sukladno odredbama Zakona o reviziji kod klijenata s kojima imamo ugovorene usluge zakonske revizije ne smijemo pružati usluge koje bi nas dovele u sukob interesa, posebno usluge izrade financijskih izvještaja koji se revidiraju.

Izrada izvještaja po narudžbi

Odnosi se na bilo kakve izvještaje koji se kreiraju periodično po potrebama korisnika, a koji se baziraju na povijesnim podacima – financijskim i nefinancijskim, npr. izvještaj o obrtaju zaliha, izvještaj o nenaplaćenim potraživanjima, izvještaj o likvidnosti i sl.

Kompilacije

Usluge kompilacije se odnose na iskazivanje povijesnih informacija na različite načine. Korisno je za organizacije koje koriste više različitih sustava izvještavanja (npr. društvo čiji inozemni vlasnik ima potrebu konsolidacije i sl.).

Forenzično računovodstvo

Ukoliko ste imali nepredviđenih problema s vođenjem poslovnih knjiga i ne znate što napraviti jer Vam nedostaje knjigovodstvena dokumentacija ili ste bili žrtvom krađa ili pronevjera, možete se obratiti nama. Pokušat ćemo Vam pomoći.


x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
hr
en_US hr