Ostale usluge

Due diligence

Transakcijski due diligence je istraga investitora ili njegovih savjetnika o točnom i sveobuhvatnom karakteru ciljanog poduzeća. Cilj može biti potencijalni objekt preuzimanja, strateški partner, zajednički pothvat i sl. Najčešći povod za due diligence je kupnja nekog poduzeća ili dijela poduzeća pri čemu investitor treba znati što kupuje i zato mu trebaju specijalizirani stručnjaci da ukažu na potencijalne opasnosti preuzimanja i vrijednost predmeta preuzimanja. Česti razlozi za neki od oblika due diligenca mogu biti promjene uprava i nadzornih odbora u trgovačkim društvima, promjene načelnika i gradonačelnika i sl. kojima nove ili stare upravljačke i nadzorne strukture štite svoje interese. Due diligence se obično dijeli na: računovodstveno-financijski, pravni, porezni, due diligence kadrova i organizacije te due diligence tehnologije i know-how-a. Mi smo specijalisti za financijsko-računovodstveni due diligence, a u suradnji s partnerima pokrivamo i ostale segmente.

Uvid u poslovanje

Uvid u poslovanje spada u angažmane s izražavanjem uvjerenja u koje se ubraja i revizija, ali s nižim stupnjem uvjerenja nego što je kod revizije. Pogodan je za manje poduzetnike zato što je ekonomičniji od revizije.

Kontrola materijalno knjigovodstvenog poslovanja

Radi se na zahtjev korisnika, a razlika u odnosu na angažmane s izražavanjem uvjerenja je u tome što se radi nalaz koji sadržava sve nepravilnosti koje su uočene, a ne samo one koje su materijalno značajne. Koristan je za sve one koji žele biti sigurni da im je njihovo knjigovodstveno poslovanje točno i usklađeno s propisima. Ovu uslugu podjednako traže vlasnici, menadžeri i računovođe trgovačkih društava, udruga, jedinica uprave i samouprave.

Kontrola poreza

Vezana je uz angažman partnera koji se bave poreznim savjetovanjem. Kontrola se obavlja s ciljem utvrđivanja mogućih nepravilnosti ili nedostataka potkrepljujuće dokumentacije koji mogu rezultirati kaznama i zateznim kamatama, te dovesti klijenta u poteškoće. Može se kombinirati s kontrolom materijalno-financijskog poslovanja ili s angažmanima s izražavanjem uvjerenja što pojeftinjuje tu uslugu.

Kontrola utroška

Posebna usluga kojom se kontrolira namjensko trošenje sredstava u nekoj organizaciji. Često se koristi u raznim neprofitnim organizacijama i projektima financiranim od strane Svjetske banke, EU i sl. kao i u jedinicama lokalne samouprave te subjektima u njihovom vlasništvu.

Izrada analiza poslovanja

Analiza poslovanja je praćenje učinaka poslovanja u odnosu na planirane ili standardne veličine. U sklopu analize poslovanja daju se preporuke za nastavak poslovanja, a na bazi same analize.

Poslovanje u inozemstvu

Preko HLB Internationala u mogućnosti smo ponuditi poslovne usluge i u preko 100 zemalja na svim kontinentima. To su usluge od osnivanja firme, vođenja poslovnih knjiga, poreznih savjeta do usluga revizije. Za klijente revizije, paketa usluga i drugih značajnijih usluga, naša posrednička provizija u posredovanju s inozemstvom se ne obračunava.


x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
hr
en_US hr