Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje naši djelatnici obavljaju na područjima implementacije i primjene sustava internih kontrola i interne revizije u javnom i privatnom sektoru. Naše društvo specijalizirano je za interne kontrole sustava u uvjetima IT okruženja za što koristimo vrhunske softverske alate.

 

Računovodstveno savjetovanje

Vezano je uz savjetovanje po pitanju primjene računovodstvenih propisa, ponajviše standarda financijskog izvještavanja. Također i savjetovanje vezano za ustroj segmenta računovodstva.

Savjetovanje o primjeni ZTD-a

Osnivanje društva, statusne promjene, ovlasti skupštine, uprave i nadzornog odbora, isplate dobiti, pokrivanje gubitaka i sve drugo u što niste upućeni ili sigurni, a nužan je dio poslovanja.


x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
hr
en_US hr