Revizija

Zakonska revizija

U Republici Hrvatskoj, zakonska revizija financijskih izvještaja je propisana Zakonom o računovodstvu i Zakonom o računovodstvu neprofitnih organizacija, a za provođenje Zakonom o reviziji. Revizija je postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja, podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, a na temelju kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika. Revizija obuhvaća i ispitivanje i ocjenu poslovanja, organiziranosti poslovnih funkcija, načina donošenja poslovnih odluka i funkcioniranja informacijskog sustava. Korist od te revizije imaju vlasnici, menadžeri i djelatnici korisnika revizijskih usluga, a indirektno ulagači i država.

 

Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima

Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima: revizije osnivanja, revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, revizije pripajanja i spajanja trgovačkih društava i revizije podjela. Korisnici tih revizija su poduzetnici koji trebaju obaviti navedene statusne promjene.

 

Revizije po narudžbi

Revizije po narudžbi – revizije za posebne namjene (revizije dijelova poduzeća, revizije poslovanja, uvid u poslovanje i dr.). Revizije po narudžbi naručuju se za izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima ili segmentima. Uglavnom se rade za potrebe kupnje ili prodaje udjela i dionica, po zahtjevima vlasnika radi kontrole menadžmenta, za potrebe menadžmenta radi kontrole svojih djelatnika (posebno računovodstva) ili vanjskih knjigovodstvenih servisa, a u vezi sa svojom odgovornošću za njihov rad; za potrebe banaka i drugih financijskih institucija. U revizije po narudžbi spadaju i revizije za projekte financirane iz sredstava World bank, EU fondova i sl.

 

Posebne revizije i kontrole

Posebne revizije i kontrole su posebni postupci koji se provode kod subjekata, obično na zahtjev vlasnika, menadžmenta ili investitora – kreditora. Ti postupci uglavnom za cilj imaju provjeru postupanja unutar subjekta, kvalitetu njegove organizacije, upravljanja, djelovanja zaposlenika i dr.
Pružamo usluge revizije širokoj bazi klijenata tako da iskustvo revizijskih timova pokriva mnoge gospodarske grane ( javni sektor, neprofitne organizacije..) te im omogućuje fokusiranje na ključna područja rizika, adekvatnost internih kontrola te mogućih područja prijevare.


Kontaktirajte nas

Koje god vaše pitanje bilo, naš globalni tim vam može pomoći!

Započnite razgovor
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
hr
en_US hr