Revizija

Zakonska revizija

U Republici Hrvatskoj, zakonska revizija financijskih izvještaja je propisana Zakonom o računovodstvu i Zakonom o računovodstvu neprofitnih organizacija, a za provođenje Zakonom o reviziji. Revizija je postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja, podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, a na temelju kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika. Revizija obuhvaća i ispitivanje i ocjenu poslovanja, organiziranosti poslovnih funkcija, načina donošenja poslovnih odluka i funkcioniranja informacijskog sustava. Korist od te revizije imaju vlasnici, menadžeri i djelatnici korisnika revizijskih usluga, a indirektno ulagači i država.

 

Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima

Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima: revizije osnivanja, revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, revizije pripajanja i spajanja trgovačkih društava i revizije podjela. Korisnici tih revizija su poduzetnici koji trebaju obaviti navedene statusne promjene.

 

Revizije po narudžbi

Revizije po narudžbi – revizije za posebne namjene (revizije dijelova poduzeća, revizije poslovanja, uvid u poslovanje i dr.). Revizije po narudžbi naručuju se za izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima ili segmentima. Uglavnom se rade za potrebe kupnje ili prodaje udjela i dionica, po zahtjevima vlasnika radi kontrole menadžmenta, za potrebe menadžmenta radi kontrole svojih djelatnika (posebno računovodstva) ili vanjskih knjigovodstvenih servisa, a u vezi sa svojom odgovornošću za njihov rad; za potrebe banaka i drugih financijskih institucija. U revizije po narudžbi spadaju i revizije za projekte financirane iz sredstava World bank, EU fondova i sl.

 

Posebne revizije i kontrole

Posebne revizije i kontrole su posebni postupci koji se provode kod subjekata, obično na zahtjev vlasnika, menadžmenta ili investitora – kreditora. Ti postupci uglavnom za cilj imaju provjeru postupanja unutar subjekta, kvalitetu njegove organizacije, upravljanja, djelovanja zaposlenika i dr.
Pružamo usluge revizije širokoj bazi klijenata tako da iskustvo revizijskih timova pokriva mnoge gospodarske grane ( javni sektor, neprofitne organizacije..) te im omogućuje fokusiranje na ključna područja rizika, adekvatnost internih kontrola te mogućih područja prijevare.


x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
hr
en_US hr